Βασικά Σημεία

 • Ενεργοποιεί την κυτταρική ανοσία
  (Τ- και Β- λεμφοκύτταρα)
 • Ενεργοποιεί τη χυμική ανοσία (παραγωγή
  αντισωμάτων)
 • Βελτιώνει την ανταπόκριση στον εμβολιασμό
 • Βοηθά στην ανταπόκριση σε λοιμώξεις, ιώσεις,
  παρασιτώσεις
 • Ενισχύει τη μητρική ανοσία και την προστασία
  του νεογέννητου
Γιατί να δώσω VetoMune στο ζώο μου;

Το VetoMune ενισχύει συνολικά το ανοσοποιητικό σύστημα του ζώου. Με αυτό τον τρόπο, τα μεν υγιή ζώα προστατεύονται καλύτερα από τις λοιμώξεις, ενώ τα ήδη ασθενή ζώα ανταποκρίνονται καλύτερα και γρηγορότερα στη θεραπεία.

Πότε να δώσω VetoMune στο ζώο μου;

Ο κτηνίατρος σας είναι ο αρμοδιότερος για να σας ενημερώσει για όποιο πρόβλημα έχει το ζώο και πως θα το αντιμετωπίσετε. Οι κτηνίατροι συστήνουν το VetoMune σε κουτάβια για την καλύτερη ανταπόκριση στους εμβολιασμούς, και σε ασθενή ζώα για την ταχύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία.

Πόση ποσότητα να δίνω;

Στην ενότητα Δοσολογία θα βρείτε γενικές οδηγίες. Σε περίπτωση που το ζώο σας απαιτεί ειδική μεταχείριση (π.χ. χορήγηση άλλων φαρμάκων, ζώο που νοσεί κλπ.), συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας.

Υπερδοσολογία

Το προϊόν είναι ασφαλές ακόμη και στη χορήγηση κάποιας κατά λάθος μεγαλύτερης από την προτεινόμενη δόσης. Σε καμία περίπτωση, δεν προτείνεται η συστηματική υπερδοσολγία. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος για την αύξηση της δόσης ή του χρονικού διαστήματος χορήγησης είναι ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το ζώο.

Μπορώ να δίνω το VetoMune συνεχώς;

Δεν υπάρχει αντένδειξη και μπορεί να χορηγείται συνεχώς. Το διάστημα όμως, καλό θα είναι να το ορίσει ο κτηνίατρος, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόβλημα.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search